fot. wyszynskiprymas.pl/wikipedia.pl
Mszy św. przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. Obrzęd beatyfikacji odbył się na początku liturgii, bezpośrednio po akcie pokuty.

Eucharystia rozpoczęła się o godz. 12.00 procesją, w której kardynałowie i arcybiskupi wraz z asystą przeszli do prezbiterium Świątyni Opatrzności Bożej. Podczas okadzenia ołtarza zabrzmiała „Gaude Mater Polonia”.

W komunikacie biura prasowego archidiecezji warszawskiej przekazano: „Obrzęd beatyfikacji będzie miał miejsce zaraz na początku mszy św., bezpośrednio po akcie pokuty. Najpierw metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz wypowie oficjalną prośbę o włączenie w poczet błogosławionych Prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej, a następnie przedstawi ich życiorysy”.

Wyjaśniono, że najważniejszym momentem obrzędu beatyfikacji będzie moment, „gdy papieski delegat kard. Semeraro wygłosi w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną. Jej polskie tłumaczenie odczyta wiernym bp Michał Janocha, zaś uczestnicy uroczystości odpowiedzą śpiewem modlitwy Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W tym czasie zostaną odsłonięte wizerunki nowych błogosławionych”.

Archidiecezja warszawska poinformowała także, że wizerunek bł. Stefana Wyszyńskiego odsłonią członkowie założonego przez niego w 1952 r. Ruchu Apostolskiego „Rodzina Rodzin” - Hanna Kordyasz i Piotr Kordyasz, autor książki „Stefek” opowiadającej o dzieciństwie kard. Stefana Wyszyńskiego. Natomiast wizerunek bł. Elżbiety Czackiej odsłonią s. Aleksandra Maczuga i s. Klara Zosik, nauczycielki i wychowawczynie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Następnie wyruszy procesja z relikwiami nowych błogosławionych, gdzie w prezbiterium odda im cześć główny celebrans kard. Semeraro.

Relikwiarz bł. Stefana Wyszyńskiego wniosą: uzdrowiona za wstawiennictwem nowego błogosławionego s. Nulla Lucyna Garlińska oraz przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Krystyna Szajer, która najdłużej pracowała w sekretariacie prymasa Stefana Wyszyńskiego i Dorota Pawlas. Reprezentują one dwa pokolenia instytutu, założonego przez kard. Wyszyńskiego: najstarsze i najmłodsze.

Relikwiarz bł. Elżbiety Czackiej wniosą: uzdrowiona za wstawiennictwem błogosławionej Karolina Gawrych, niewidoma Teresa Dederko oraz matka Judyta Olechowska FSK, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Podczas wniesienia relikwii zaśpiewane zostaną hymny beatyfikacyjne, skomponowane specjalnie na tę okazję: „Soli Deo - Jedynemu Bogu” autorstwa ks. prałata Wiesława Kądzieli do słów bp. Józefa Zawitkowskiego, oraz „Błogosławiona Matko Niewidomych” do tekstu s. Damiany Laske FSK z muzyką Piotra Pałki.

Poinformowano, że kard. Nycz - w imieniu archidiecezji warszawskiej, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Krzyża oraz całego Kościoła w Polsce - podziękuje papieżowi za ogłoszenie nowych błogosławionych, a uczestnicy liturgii zaśpiewają „Chwała na wysokości Bogu”. Obrzęd beatyfikacji zakończy modlitwą - tzw. kolektą kard. Semeraro.

Dalsza część mszy św. będzie celebrowana według formularza mszalnego ze święta Najświętszego Imienia Maryi, które przypada 12 września. „Wybrano go specjalnie (zamiast z niedzieli) ze względu na duchowość maryjną nowych błogosławionych”.

Pierwsze czytanie ze starotestamentalnej księgi Mądrości Syracha (Syr 24, 9-12. 19-22) przeczyta Izabela Szwarocka, absolwentka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Psalm responsoryjny zaśpiewa ks. Mikołaj Derentowicz, kapłan archidiecezji warszawskiej. Drugie czytanie z listu św. Pawła do Kolosan (Kol 3, 12-18) odczyta aktor Radosław Pazura, a Ewangelię (Mt 12, 46-50) - diakon Piotr Kostrzewa z archidiecezji warszawskiej.

Homilię wygłosi papieski wysłannik kard. Marcello Semeraro. Rozpocznie ją w języku włoskim, a następnie jej polskie tłumaczenie odczyta bp Piotr Jarecki. Zakończenie homilii będzie w języku włoskim, ponownie głos zabierze kard. Semeraro.

Kolejne intencje modlitewne odczytają: Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego (za Kościół), s. Jadwiga Maciejczyk ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (za papieża Franciszka i uczestników Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie), Maria Żychlińska z Ruchu Pomocników Matki Kościoła, założonego przez kard. Stefana Wyszyńskiego (za wierzących w Chrystusa), Wojciech Włodarczyk, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, w województwie małopolskim (za Ojczyznę), kl. Mateusz Jabłoński, niewidomy kleryk z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie (za chorych, zagubionych, opuszczonych i dotkniętych cierpieniem), Anna Rokicka-Broniatowska z Ruchu Apostolskiego „Rodzina Rodzin” (za uczestników uroczystości beatyfikacyjnych i łączących się duchowo).

Procesja z darami wyruszy od Bramy Miłosierdzia. „Wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach - Adam Przybylski i Gabriela Grabowska oraz Andrzej Sikorski, wychowawca i przewodnik przyniosą laptop. Po uroczystościach zostanie on przekazany uczniom z Rwandy, gdzie Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża również prowadzi ośrodek dla osób niewidomych.”

Ornat z aplikacjami wykonanymi przez niewidomą absolwentkę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach przyniosą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża - niewidoma s. Ignacja Moroczko, s. Cypriana Anna Cudna i s. Sara Kieliszek. Po beatyfikacji zostanie przekazany Świątyni Opatrzności Bożej. Kielich i świecę - dar Prezydenta RP przyniosą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP - Grażyna Ignaczak Bandych, Piotr Ćwik i Paweł Szrot. Przedstawiciele Kościoła Grekokatolickiego - Iryna Yurkiv, Borys Lajkosz i ks. Bogdan Kryba przyniosą ikonę. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej dla kaplicy w Zambii ofiarują przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego - Maria Gabiniewicz, Diana Samoraj i Michalina Jankowska.

Dary ołtarza - chleb i wino w ręce głównego celebransa przekażą Renata Nowacka i Dariusz Nowacki z Ruchu Pomocników Matki Kościoła oraz Piotr Ziemecki z Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego „SOLI DEO”.

Komunię św. będzie można przyjąć w kościele oraz w sektorach na zewnątrz.

Po komunii św. głos zabierze kard. Nycz. Ostatnim akcentem mszy św. beatyfikacyjnej będzie uroczyste błogosławieństwo, po którym zabrzmi „Boże coś Polskę”.

Błogosławieństwo to obejmie też parafian z Ochotnicy Dolnej w diecezji tarnowskiej, którzy przywiozą na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia kamień węgielny pod budowę nowego kościoła pw. bł. Stefana Wyszyńskiego. Podczas Mszy świętej kamień będzie znajdował się w pobliżu ołtarza.

Uroczystość uświetnią m.in.: Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Chór Archikatedry Warszawskiej, Chór Tibi Domine, Cantores Minores - Archikatedralny Chór Męski, Chór Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II.

PAP/aj