fot. Sławomir Kamola/Polskie Radio Koszalin
Na terenie Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu powstała ścieżka edukacyjno-przyrodnicza mająca za zadanie promowanie wiedzy o lesie, zwrócenie uwagi na rolę lasów w naszym środowisku, ale również podkreślająca jego znaczenie dla gospodarki.

Roksana Kaczmarek-Cichosz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu im. Ignacego Łukasiewicza podkreśliła, że placówka od wielu lat jest zaangażowana w ochronę środowiska, czego dowodem jest choćby działalność szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody. Dlatego szkoła wzięła udział w projekcie "Power Forest - strażnicy lasu dbają, uczą, edukują" współfinansowanym ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest dyrektor generalny Lasów Państwowych.

W ramach tego projektu wokół szkoły powstała ścieżka edukacyjna złożona z sześciu stref: "Cztery pory roku", "Owadzi zakątek", "Leśna szkoła", "Szanuj las", "Zakątek ptasich treli" i "Skarby lasu". - Strefy pozwalają przeprowadzić lekcje dotyczące tego, co jest ważne dla środowiska. Dla nas liczy się nie tylko podręcznik, ale też to, aby dziecko dotknęło, poczuło i doświadczyło - powiedziała Roksana Kaczmarek-Cichosz.

Mateusz Wageman, wicewojewoda zachodniopomorski mówił, że taka nowoczesna forma kształcenia jest ciągle bardzo potrzebna: - Z jednej strony jest to edukacja w zakresie wartości przyrodniczej i tego jak ważną rolę w ekosystemie odgrywają lasy, a z drugiej to edukacja uzupełniona o aspekt gospodarczy.

Uczniowie szkoły w Biesiekierzu podkreślali, że wiedza pozyskiwana na ścieżce edukacyjnej łatwiej będzie im "wchodzić do głowy". - Więcej nauczymy się dotykając przyrody i patrząc, jak funkcjonuje - powiedziała jedna z uczennic.

Ze ścieżki edukacyjnej korzystać będą nie tylko uczniowie tej szkoły, ale również innych placówek z gminy czy powiatu, a także instytucje, które ze szkołą współpracują, takie jak Klub Seniora czy Ośrodek Samopomocy Społecznej. Odwiedzić ją może również każdy mieszkaniec - nie tylko gminy Biesiekierz.

sk/kp

fot. Sławomir Kamola/Polskie Radio Koszalin
fot. Sławomir Kamola/Polskie Radio Koszalin
fot. Sławomir Kamola/Polskie Radio Koszalin
fot. Sławomir Kamola/Polskie Radio Koszalin

Posłuchaj

materiał Sławomira Kamoli