fot. prk24.pl
Sąd Okręgowy w Słupsku przyznał potomkom zesłańca do sowieckich łagrów na Syberii 740 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Żołnierz Armii Krajowej spędził w niewoli dziesięć lat.

Michał K. to żołnierz kampanii wrześniowej i członek Armii Krajowej na Grodzieńszczyźnie. W Grodnie miał dom, żonę i dwójkę dzieci. Po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną za działalność niepodległościową został zatrzymany przez NKWD i skazany na dziesięć lat łagrów. W tym czasie jego rodzina została przesiedlona na Pomorze.

Michał K. ciężko chorował i ledwo przeżył uwięzienie w łagrze na Syberii. W ciągu dziesięciu lat katorgi tylko dwa razy zdołał przesłać wiadomość rodzinie, że żyje. Po roku 1955 został zwolniony z łagru i pracował w Słupsku. Zmarł w 1980 roku.

O zadośćuczynienie wystąpili spadkobiercy nieżyjącego już AK-owca. Sąd Okręgowy w Słupsku uznał, że Michał K. został skazany i był prześladowany oraz zesłany na Syberię za działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego w okolicach Grodna.

Ponadto rodzina przez dekadę musiała radzić sobie bez męża i ojca, nie wiedząc w ogóle, czy żyje i wróci z zesłania. Sąd przyznał dwójce dzieci zadośćuczynienie w wysokości 740 tysięcy złotych.

Wyrok nie jest prawomocny.

IAR/rz