Senat po godz. 11 rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Senatorowie zdecydują o wyrażeniu zgody na powołanie prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich oraz na powołanie dr. Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Na początku obrad marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że w czwartek senatorowie rozpoczną obrady od wysłuchania informacji na temat działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2020 rok.

Marszałek dodał, że również w czwartek senatorowie zajmą się wyrażeniem zgody na powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Głosowanie odbędzie się bezpośrednio po rozpatrzeniu tego punktu.

Sejm wybrał prawnika, prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich na początku lipca. Był on wspólnym kandydatem na tę funkcję klubu PiS i klubów opozycyjnych - PSL-Koalicja Polska, UED, Konserwatyści oraz Lewicy, a także kół Polska 2050 oraz Polskie Sprawy. Aby Wiącek mógł objąć urząd, na jego wybór musi się zgodzić Senat.

Sejm pod koniec maja głosami PiS, Konfederacji i Kukiz'15 powołał dr. Karola Nawrockiego na prezesa IPN. Kadencja obecnego szefa IPN Jarosława Szarka kończy się w lipcu. Powołany przez Sejm na jego następcę dr Nawrocki, to dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i obecnie wiceszef IPN.

W ostatnich tygodniach w mediach spekulowano o układzie między PiS a opozycją: poparcie przez Senat wybranego przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego w zamian za poparcie kandydata opozycji na RPO. W przypadku obu stanowisk wybór Sejmu musi zaakceptować Senat.

Senatorowie zajmą się też pilną nowelizacją, która przesunie termin wdrożenia dowodów osobistych z odciskami palców i podpisem posiadacza. Nowe dowody miały być wydawane od 2 sierpnia. Po uchwalonej zmianie dzień ten określony zostanie w osobnym komunikacie.

Potrzeba przesunięcia wejścia w życie uchwalonych w kwietniu przepisów, zgodnie z którymi w wydawanych od 2 sierpnia dowodach osób powyżej 12 r. życia miały znaleźć się odciski palców oraz podpis posiadacza, związana jest z tym, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2 lipca wskazała na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem zamówionych urządzeń do pobierania linii papilarnych, które miały trafić do gmin.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o partiach politycznych, która zakłada wprowadzenie anonimizacji danych adresowych osób wskazanych w ewidencji partii politycznych. Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, ewidencję, do której zgłasza się partię polityczną, prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie. Ewidencja wraz z tekstami statutów partii politycznych jest jawna.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Regulacja rozwiązuje problem tzw. emerytur czerwcowych poprzez ustalanie emerytury w taki sposób jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Do tej pory przez brak waloryzacji kwartalnej świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe.

W porządku obrad jest też ustawa wprowadzająca tzw. pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT), którego celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług. SLIM VAT 2 wprowadza m.in. możliwość odliczenia VAT po upływie terminu, „na bieżąco”. Ma to nastąpić poprzez rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji, co ma ułatwić dokonywanie korekt. Ustawa wydłuża również termin na stosowanie ulgi na złe długi z dwóch do trzech lat, upraszcza sposób obłożenia VAT sprzedaży nieruchomości, a także wprowadza możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT-owskimi w różnych bankach czy możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS.

Izba zajmie się także ustawą regulującą status zwierząt w służbach mundurowych podległych MSWiA, w Służbie Więziennej, w Siłach Zbrojnych RP i w Straży Marszałkowskiej. Regulacja zapewni psom i koniom służbowym m.in. dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o rynku mocy, m.in. dającą przedsiębiorstwom energochłonnym możliwość obniżenia opłaty mocowej oraz ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.

Izba zajmie się także kilkoma senackimi projektami w tym projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego wprowadza obowiązkową obecność na rozprawie niepoczytalnego sprawcy, wobec którego sąd orzeka o zastosowaniu środków zabezpieczających.

Senatorowie wysłuchają informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2020 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka, informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r. oraz sprawozdań: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2020 roku petycji.

PAP/aś