fot. pixabay.com
We wtorek Rada Ministrów rozpatrzyła i przyjęła projekt ministra edukacji i nauki. Jego celem jest udoskonalenie hodowli zwierząt tak, aby można było zapobiec ich zbędnemu bólowi czy cierpieniu.

„Rząd chce rozszerzyć zakres stosowania tzw. zasady „3R”, która polepsza byt i humanitarne traktowanie zwierząt doświadczalnych, w tym zwierząt laboratoryjnych, używanych podczas doświadczeń naukowych i testów medycznych” - napisano w serwisie gov.pl.

Wprowadzone korekty ustawy dotyczą m.in. udoskonalenia działania i utrzymywania hodowli zwierząt, redukowania do minimum liczby zwierząt wykorzystywanych w procedurach (bez uszczerbku dla celów tych procedur), wykorzystywania metod, które umożliwiają osiąganie celów doświadczeń bez wykorzystania zwierząt.

W przyjętym projekcie zagwarantowano, aby funkcjonujące w Polsce zespoły ds. dobrostanu zwierząt, obowiązkowo informowały personel o bieżących osiągnięciach technicznych i naukowych (związanych ze stosowaniem zasady „3R” - Reduce - unikaj, Reuse - używaj ponownie, Recycle - utylizuj) oraz udzielały porad w zakresie socjalizacji zwierząt oddawanych do adopcji.

Nowelizacja ustawy zakłada również nałożenie na hodowców, dostawców i użytkowników obowiązku ustanawiania programu znajdowania nowego domu albo - w przypadku zwierząt dzikich - programu rehabilitacyjnego przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego, a także doprecyzowuje regulacje określające wyjątki od zasady stosowania środków znieczulających i przeciwbólowych.

Ponadto, w projekcie zmieniono definicję „hodowcy” w celu umożliwienia uzyskania wpisu do rejestru hodowców zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach - także podmiotów hodujących zwierzęta gospodarskie wykorzystywane w procedurach.

Uzupełnione zostały też przepisy ustalające warunki postępowania ze zwierzętami po wykorzystaniu ich w procedurach.

Zagwarantowano, aby procedury na zwierzętach nie były wykonywane jeżeli w unijnym prawie uznawana jest inna metoda lub strategia testowania, pozwalająca na uzyskanie odpowiednich wyników, nieprzewidująca konieczności wykorzystywania zwierząt.

W celu unormowania obecnie funkcjonującej praktyki, zostały rozszerzone kryteria oceny wniosków o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia i weryfikację. To wszystko by dowiedzieć się czy doświadczenie jest zaplanowane tak, aby umożliwić wykonywanie procedur w sposób możliwie najbardziej humanitarny i przyjazny dla środowiska.

Wprowadzona została zasada o pozyskiwaniu zwierząt dzikich do celów badawczych wyłącznie przez osoby posiadające doświadczenie w tym zakresie. Został wprowadzony także nadzór nad osobami nabywającymi poszczególne kwalifikacje związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych; do czasu ich nabycia w pełnym zakresie -umożliwiającym samodzielnie wykonywanie czynności.

PAP/aj