Tą akcją Polskie Radio Koszalin chce zwrócić uwagę na sprawy morza, gospodarki morskiej, ludzi morza, historię regionu nadmorskiego, a także na związki i kontakty mieszkańców państw nadbałtyckich.

Konkurs Reportażu i Dokumentu Radiowego to przedsięwzięcie, w ramach którego chcemy zwrócić uwagę na sprawy morza, gospodarki morskiej, ludzi morza, historię regionu nadmorskiego, a także na związki i kontakty mieszkańców państw nadbałtyckich. Do udziału w konkursie zapraszamy reportażystów mediów publicznych z całego kraju. Konkurs jest przeglądem najciekawszych reportaży radiowych o tematyce morskiej minionego roku. Pragniemy stworzyć reporterski obraz życia i losów ludzi (mieszkających zarówno na Wybrzeżu, jak i w głębi kraju) związanych z morzem pracą, działalnością społeczną, pasją i emocjami. Spodziewamy się odpowiedzi na pytania dotyczące miejsca morza i gospodarki morskiej w życiu Polaków.

Konkurs Reportażu i Dokumentu Radiowego ma już ponad 30 lat. W tym czasie zaprezentowano kilkaset reportaży traktujących o ludziach morza, życiu, śmierci, miłości, emocjach, fascynacjach, romantycznych przygodach, niekonwencjonalnych działaniach, konfliktach, obyczajach. Były opowieści rybaków, żeglarzy, marynarzy i ich rodzin. Reporterskie opowieści zadziwiały różnorodnością, odwagą w podejmowaniu trudnych tematów, niebanalnym spojrzeniem na ludzkie dramaty. Jedne prace były zabawne, a inne poważne i refleksyjne. Stawiały pytania, szukały odpowiedzi, dokumentowały wydarzenia. W 2013 roku, po kilkuletniej przerwie, konkurs został reaktywowany.

Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczny konkurs odbędzie się w formie zdalnej. Zgłoszono do niego dwadzieścia reportaży z całego kraju: m.in. Rzeszowa, Opola, Krakowa, Gdańska, Szczecina, Lublina i Warszawy.

Spośród nadesłanych audycji jury w składzie: Piotr Ostrowski - prezes i redaktor naczelny Polskiego Radia Koszalin; Edyta Kluk-Wisz - dyrektor programowy Polskiego Radia Rzeszów, Michał Minkiewicz - dyrektor produkcji i marketingu oraz zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Koszalin, a także Anetta Wiśniewska - specjalista ds. promocji Polskiego Radia Koszalin 30 września wyłoni laureatów konkursu. Przyzna także nagrodę ufundowaną przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka.

Tradycyjnie już konkursowi towarzyszą warsztaty dziennikarskie. W tym roku poprowadzi je wielokrotnie nagradzana reportażystka i dokumentalistka Jolanta Rudnik.

Nad wydarzeniem patronat honorowy objęli: wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.