Materiał opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posłuchaj

Odc. 1 - Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Odc. 2 - Leader Odc. 3 Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej Odc. 4 RHD oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej dot. przetwarzania produktów rolnych Odc. 5 - Możliwości uzyskania pomocy w ramach PROW w związku z wystąpieniem ASF Odc. 6 - Tworzenie grup i organizacji producentów rolnych odc. 7 - Chronione nazwy i oznaczenia Odc. 8 Europejski Zielony Ład i działania zalesieniowe Odc. 9 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze (ASF) Odc. 10 Działania dot. RHD, systemów jakości, łańcuchów