fot. pixabay.com
Rodzinna piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Jest to przejściowa – okresowa forma opieki nad dzieckiem. Nasi goście rozmawiali o tym, jak wygląda życie rodziny zastępczej, a także czego doświadczają dzieci zanim do niej trafią.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

Wspieraniem rodzicielstwa zastępczego zajmuje się mi.in. Punkt Wspierania Dziecka i Rodziny w Kołobrzegu pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. Utworzenie rodziny zastępczej może być świetnym pomysłem na życie - przekonuje kierownik punktu Adam Swat, ale chętnych jest ciągle zdecydowanie za mało.

materiał Joanny Lejtan

Państwo Bogdan oraz Olga Majewscy z Głodowa pod Bobolicami prowadzą od lat rodzinny dom dziecka. W tej chwili opiekują sie dziewiątką dzieciaków. O radościach, ale też problemach prowadzenia takiego domu opowiada Bogdan Majewski.

materiał Anny Winnickiej

Czego doświadczają dzieci zanim trafią do pieczy zastępczej? Każde dziecko powinno mieć szansę dorastać w rodzinie. Najlepiej, aby tę rodzinę tworzyli kochający, troskliwi rodzice biologiczni. Czasem jednak tacy rodzice nie potrafią lub nie chcą otoczyć dziecka troską, zapewnić bezpieczeństwo. W takich sytuacjach ratunkiem są rodzice zastępczy podkreśla Mirosława Zielony z koszalińskiego PCPR-u.

materiał Renaty Pacholczyk