fot. GDDKiA
Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm NDI, NDI Sopot oraz Limited Liability Partnership „Todini Central Asia”, które projekt i budowę tego odcinka drogi wyceniło na 548,7 mln zł.

Oferta przewiduje przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy drogi o pięć lat i skrócenie terminu realizacji o trzy miesiące.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje 16 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S6 między końcem obwodnicy Słupska a węzłem Bobrowniki. Trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach i pasy awaryjnego postoju. Dodatkowo powstaną dwa węzły drogowe - w Budach i Bobrownikach.

W województwie pomorskim budowane są już trzy odcinki S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią. Ich łączna długość to 41 km.

„Dotychczas podpisaliśmy umowy na trzy fragmenty trasy: dwie na Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej oraz na budowę drugiej jezdni istniejącej już obwodnicy Słupska. Czekamy na zakończenie kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej odcinka między Skórowem a Leśnicami. Ponadto dwa przetargi trafiły do Krajowej Izby Odwoławczej” - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W trzecim kwartale tego GDDKiA planuje ogłosić przetargi na roboty budowlane na odcinki S6 między Koszalinem a Słupskiem.
Budowa wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim wraz z Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej ma zakończyć się w 2025 r.

red./rz