fot. Jarosław Ryfun
Otwarcie było również okazją do uczczenia 75. rocznicy działania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.

Stanowiska do zabawy znajdują się na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich. Są przystosowane do jednoczesnego korzystania przez osoby niepełnosprawne i pełnosprawne. Na przykład huśtawka integracyjna umożliwia zabawę osobom na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem. Koło i bloczki pozwalają natomiast na łączenie zabawy z terapią pod kątem motoryki i rozwoju poznawczego.

Koordynatorem budowy placu i sponsorem jednego z urządzeń jest koszaliński oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Część stanowisk integracyjnych ufundował samorząd Sławna.

Zbiórkę na ten cel zorganizowała Katarzyna Drzewiecka, która dzięki hojności firm z całej Polski zakupiła najdroższy z elementów na placu.

Henryk Zabrocki, prezes oddziału okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie podkreślił wielofunkcyjność miejsca, mającego służyć nie tylko zabawie. Dodał, że plac zabaw sprzyja integracji.

Plac jest integracyjny, czyli umożliwia wspólne działania chorych ze zdrowymi lub starszych z młodymi. Ta aktywność przypomina nam, że nie ma lepszych ani gorszych, wszyscy zasługujemy na szacunek. Henryk Zabrocki, prezes oddziału okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie

Inspiratorką powstania placu zabaw była Małgorzata Konarska-Michalczuk, mama niepełnosprawnego Maxa. Podkreśliła, że plac nie jest jedynie miejscem rozrywki, ale stanowi element terapii sensorycznej: - Terapia w warunkach naturalnych, na świeżym powietrzu, dodatkowo na przyrządach przystosowanych dla dzieci z niepełnosprawnościami daje duży komfort nie tylko najmłodszym. Jest to duże udogodnienie dla rodziców, którzy już nie potrzebują mieć asystenta do pomocy podczas korzystania z huśtawki czy innych urządzeń.

Podczas uroczystości uhonorowano także osoby zaangażowane w prace dla TPD. Medalem im. dr Henryka Jordana, najwyższym odznaczeniem, odznaczono Katarzynę Drzewiecką za pomoc w pozyskiwaniu środków na zakup urządzeń. Przyznano również Odznaki Przyjaciela TPD oraz statuetki - Przyjaciel Dziecka.

sk/aj

fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
Czytaj więcej