fot. Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A./fb
Gminy uzdrowiskowe będą mogły starać się o dofinansowanie z programu „Klimatyczne uzdrowiska”. Obejmuje on dwa priorytety - dbałość o czyste powietrze w gminach uzdrowiskowych oraz poprawę jakości wody na tych terenach.

Nawet 5 milionów złotych może trafić do każdej z 45 gmin uzdrowiskowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz resort klimatu i środowiska przygotowali specjalny program.

Elementów wymagających rewitalizacji jest wiele. Wskazuje je Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska i klimatu: - Są to między innymi: likwidacja powierzchni przepuszczalnych, zagospodarowanie wód opadowych, kanalizacja deszczowa, zieleńce, parki, a także sieci wodociągowe i modernizacja stacji uzdatniania wody.

Sebastian Witek, burmistrz Połczyna-Zdroju powiedział, że gmina ma wiele potrzeb, na które mogłaby przeznaczyć dodatkowe pieniądze: - Żeby inne podmioty branży uzdrowiskowej zechciały tutaj zainwestować, potrzebne są środki na utworzenie podziemnego przyłącza wodociągowego oraz skanalizowanie tych terenów.

Plany na wykorzystanie wsparcia ma także Radosław Głażewski, wójt gminy Darłowo:- Mamy akurat problem z wodą w uzdrowisku „Dąbki”. Jesteśmy w trakcie budowania kanalizacji, także te środki będą na pewno w pełni wykorzystane. Posiadamy szkołę, do której dowozimy dzieci szkolnym transportem. Realizujemy to zadanie sami, dlatego za te pieniądze uda się nam również kupić bezemisyjne auto.

Nabór wniosków do programu "Klimatyczne Uzdrowiska" rozpocznie się w czerwcu. Program będzie realizowany do 2025 roku.

ms/aj

Posłuchaj

Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska i klimatu Sebastian Witek, burmistrz Połczyna-Zdroju Radosław Głażewski, wójt gminy Darłowo