fot. www.pixabay.com
Zmianie uległa zarówno metoda ustalania opłaty, jak i jej wysokość. Od soboty obowiązuje metoda płatności od gospodarstwa domowego.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


1. Stawka dla domu/lokalu mieszkalnego będzie wynosiła 58,00 zł/m-c od gospodarstwa domowego.

2. Stawka dla lokalu użytkowego w nieruchomości mieszanej:
  • 1,20 zł/ miesiąc za każdy 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego do 100 m2 włącznie,
  •  0,20 zł/ miesiąc za każdy dodatkowy 1m2 powierzchni przekraczającej 100m2.
Zmiana metody płatności wiąże się z obowiązkiem złożenia nowej deklaracji. W zabudowie wielorodzinnej deklarację powinien złożyć, w imieniu właścicieli lokali, zarządca takiej nieruchomości. Natomiast w przypadku domków jednorodzinnych lub szeregowych deklaracja powinna być złożona indywidualnie przez właściciela danej nieruchomości.

Deklarację należy złożyć do 10 czerwca 2021 r. przy czym nowa stawka obowiązuje już od 1 maja 2021 r.

Szczegóły na stronie: https://www.koszalin.pl/pl/odpady

UM w Koszalinie/aś