fot. Jarosław Ryfun
Maturzyści mieli do wyboru rozprawkę na temat, czy ambicja ułatwia osiąganie celu na podstawie „Lalki”, rozprawkę czy miasto jest dobre, czy złe dla człowieka na podstawie „Ziemi obiecanej”, albo analizę wiersza „Strych” Beaty Obertyńskiej. Sesja pisemna tegorocznych matur potrwa od 4 do 20 maja, a ustna - od 19 do 21 maja.

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać tekst własny. Mieli wybór między napisaniem rozprawki na jeden z dwóch podanych tematów, a analizą tekstu poetyckiego.

W temacie rozprawki jest podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta musiał przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) i innych, wybranych przez siebie tekstów kultury (np. tekstu literackiego, obrazu czy filmu).

Jeden z tematów rozprawki w tym roku dotyczył tego, czy ambicja ułatwia osiąganie celu. Punktem wyjścia do rozważań była "Lalka" Bolesława Prusa. Drugi temat zaś dotyczył tego, czy miasto jest dobre, czy złe dla człowieka. W przypadku drugiego tematu punktem wyjścia był fragment "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta.

W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Według maturzystów w tym roku należało zinterpretować wiersz Beaty Obertyńskiej "Strych".

Tegoroczni maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym.

Uczniowie nie muszą w tym roku przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą nadal przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Abiturienci nie muszą też przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy przedstawią wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze do zdania obowiązkowy egzaminy z języka narodowego - pisemny na poziomie podstawowym. Podobnie jak pozostali maturzyści, nie będą mieli obowiązkowego egzaminu ustnego z języka ojczystego, który w latach ubiegłych był dla nich obowiązkowy.

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00). Po południu będą głównie egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów i z języków obcych na poziomie rozszerzonym.

We wtorek po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Terminarz tegorocznych matur:
 • 5 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z historii muzyki,
 • 6 maja - rano egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu - z historii sztuki,
 • 7 maja - rano egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu - z filozofii,
 • 10 maja - rano egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu - z języka łemkowskiego i języka kaszubskiego,
 • 11 maja - rano egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z wiedzy o społeczeństwie,
 • 12 maja - rano egzamin z biologii, po południu - z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym,
 • 13 maja - rano egzamin z geografii, po południu - z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, zdawanych na poziomie podstawowym,
 • 14 maja - rano egzamin z chemii, po południu - z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym,
 • 17 maja - rano egzamin z historii, po południu - z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym,
 • 18 maja - rano egzamin z fizyki, po południu - z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym,
 • 19 maja - rano egzamin z informatyki, po południu - z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym,
 • 20 maja - egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego). Rano będą egzaminy na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym,
 • 20 maja - egzaminy pisemne z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez uczniów klas dwujęzycznych.
Maturzyści, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych, przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Osoba, która nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. W przypadku więcej niż jednego niezdanego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Tegoroczny egzamin odbywać się będzie w reżimie sanitarnym.


PAP/aj

fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun (fot. fot. Jarosław Ryfun)
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun

Posłuchaj

maturzyści ze Szczecinka tuż przed egzaminem - materiał Mateusza Sienkiewicza