Zaproszenie Przemysława Grabińskiego do udziału w programie przyjęli: Anna Ogonowska - wałecka radna z klubu Niezależni-Alternatywa, Zdzisław Ryder - radny Wałcza z klub PiS, Maciej Żebrowski - burmistrz Wałcza oraz Piotr Pierzyński - pełniący funkcję burmistrza Tuczna.

Dyskusja radnych Wałcza z burmistrzem dotyczyła głównie problemów z przyjęciem sprawozdania finansowego za 2019 rok. Przypomnijmy, że radni dwukrotnie odrzucili sprawozdanie burmistrza i dopiero, po interwencji Regionalnej Izby Obrachunkowej i wojewody, zagłosowali za jego przyjęciem.

- Rada nie zaniechała żadnych działań. Dyskutowaliśmy o tym sprawozdaniu i wykazaliśmy w nim błędy. Na przykład miasto nie powinno było dołożyć 1,3 miliona złotych do wywozu śmieci. Dodatkowo, wytknąłem zaniechanie, które polegało na zwrocie do wojewody 500 tysięcy złotych z Funduszu Dróg Samorządowych za budowę łącznika między Zdobywców Wału Pomorskiego a Andersa - powiedział Zdzisław Ryder.

- Burmistrzowi zależało na przyjęciu tego sprawozdania, dlatego wysyłał pisma do Regionalnej Izby Obrachunkowej, aby ta zmusiła radę miasta do przyjęcia sprawozdania - dodała Anna Ogonowska.

- Na sesji w lipcu zeszłego roku radni wykazali pewne usterki w sprawozdaniu. Zostały one poprawione, ale na sesji październikowej sprawozdanie ponownie nie zostało przyjęte. Na kolejnej radni w ogólnie nie chcieli się nim zająć. Cieszę się, że jednak ostatecznie zostało ono przyjęte - stwierdził Maciej Żebrowski. - Wspomniane dołożenie 1,3 miliona złotych do gospodarki śmieciowej wynikało z faktu, że nagłe, znaczne podniesienie stawek za wywóz śmieci w 2019 roku byłoby dla mieszkańców zbyt drastyczne - dodał.

Samorządowcy rozmawiali także o inwestycjach w mieście, m.in. o zainstalowaniu w niemal połowie miasta nowego oświetlenia oraz o pomysłach na gospodarkę śmieciową w kolejnych latach.

W drugiej części „Studia Bałtyk Wałcz” Przemysław Grabiński rozmawiał z pełniącym obowiązki burmistrza Tuczna Piotrem Pierzyńskim. Rozmowa dotyczyła inwestycji w gminie.

- Ukończyliśmy właśnie modernizację stacji uzdatniania wody w Tucznie. Poprawiona została efektywność energetyczna obiektu, zmniejszono emisję gazów oraz - co najważniejsze - zapewniono mieszkańcom bardzo dobrą jakość wody. Koszt tej inwestycji to dwa miliony złotych. Kolejne 300 tys. wydamy na trwającą modernizację stacji uzdatniania wody w Rzeczycy. Ta inwestycja zakończy się już wkrótce - powiedział Piotr Pierzyński. - Ważnym przedsięwzięciem jest także przebudowa i modernizacja  oczyszczalni ścieków w Tucznie. Kosztować będzie pięć milionów złotych, a zakończy się w 2023 roku - dodał.

Samorządowiec mówił także o wymianie oświetlenia w Tucznie i okolicznych miejscowościach.

pg/ar

Posłuchaj

„Studio Bałtyk Wałcz” - część trzecia „Studio Bałtyk Wałcz” - część pierwsza „Studio Bałtyk Wałcz” - część druga