fot. gov.pl
Już 13 kwietnia odbędzie się konferencja konsultacyjna, podczas której młodzi ludzie z województwa pomorskiego będą mogli zgłaszać swoje pomysły do rządowego dokumentu.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje podzielone są na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.

- Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego, a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względu na poglądy - mówi inicjator konsultacji Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konsultacje dla woj. pomorskiego rozpoczną się 13 kwietnia od godz. 17:00. Aby wziąć w nich udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem: https://strategiadlamlodych4.webankieta.pl/. Zapisów można dokonywać do 12 kwietnia, do godziny 12:00. Spotkanie z powodu pandemii odbędzie się w formie wideokonferencji.

KPRM/mt