fot. www.pixabay.com

To wspólna inicjatywa 7 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców i producentów, mająca na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie Projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej.

Plan Strategiczny WPR jest dokumentem ramowym, który stawia przed rolnikami cele do zrealizowania, jednak, jak zaznaczają przedstawiciele przede wszystkim hodowców i producentów, ale również dzierżawców - nie uwzględnia on wszystkich postulatów rolniczych, które miałyby między innymi, ich zdaniem, spowodować wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa. Dziś powiemy właśnie o tych postulatach.

Głos w audycji zabiorą:
  • Anna Hammermaister dyrektor biura Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS,
  • Aleksander Dargiewicz prezes Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG,
  • Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
  • Jacek Zarzecki prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.
rp/aś

Posłuchaj

Pola widzenia (28.03.2021)