fot. fb/sfmdt
Ekolodzy uważają, że organizacja festiwalu na terenie byłego lotniska może zagrażać ptakom, które są pod ochroną. Szef klubu radnych PiS-u Maciej Bejnarowicz złożył już w tej sprawie interpelację. Z kolei organizator imprezy twierdzi, że w tym miejscu nie żyje ptactwo pod ścisłą ochroną.

- Zgłosiła się do mnie grupa przyrodników z prośbą o interpelację. Ekolodzy są zdumieni, że można organizować Sunrise Festival w miejscu, gdzie znajdują się tereny lęgowe ptaków - m.in. żurawi, zimorodków, bocianów czarnego i białego czy orłów bielików. To wbrew unijnym dyrektywom. Być może obawy ekologów są daleko idące. Oczekuję w tej sprawie odpowiedzi od prezydent Anny Mieczkowskiej - powiedział szef klubu radnych PiS-u Maciej Bejnarowicz.

Radni zamierzają wystąpić z wnioskiem o przełożenie dyskusji nad organizacją festiwalu do czasu pełnej oceny wartości przyrodniczej terenu.

Z kolei Krzysztof Bartyzel, organizator Sunrise Festivalu uważa, że ptactwo będące pod ścisłą ochroną nie zamieszkuje terenów po dawnym lotnisku: - Poprosiliśmy o inwentaryzację tego miejsca i dostaliśmy odpowiedź, która jest udokumentowana zdjęciami, że nie mieszkają tam ptaki. Powoływanie się na różnego rodzaju dyrektywy jest próbą utrudniania nam przedłużenia umowy na dzierżawę terenu. My nie jesteśmy zobowiązani, według ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, do uzyskania zgód związanych z ochroną środowiska.

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie wpłynął wniosek o zezwolenie na organizację imprezy. Jak powiedział Marcin Siedlecki, pełniący obowiązki dyrektora RDOŚ, teren po byłym lotnisku znajduje się w granicach obszaru chronionego: - Z uwagi na jego rodzaj i termin imprezy, nie widzimy tutaj „kolizji”.

Zdaniem Danuty Adamskiej-Czepczyńskiej, byłej wieloletniej lekarz naczelnej Uzdrowiska Kołobrzeg organizacja festiwalu może spowodować, że Kołobrzegowi zostanie odebrany status uzdrowiska, ponieważ w znaczny sposób będą przekraczane normy hałasu: - Musimy zrobić wszystko, by utrzymać status uzdrowiska. Dzięki temu miasto otrzymuje duże dotacje z budżetu państwa.

Więcej w materiale Jarosława Banasia.

jb/aj/rz

Posłuchaj

materiał Jarosława Banasia