fot. prk24.pl
Projekty można składać od dziś aż do 21 marca. Koszalinianie będą  wybierać projekty ogólnomiejskie i osiedlowe. Na realizację tych  pierwszych urząd miasta przeznaczył od 40 tys. zł do 650 tys. zł, a  drugich do 120 tys. zł. Budżet łącznie wyniesie ponad 3 mln zł.

Każdy mieszkaniec bez względu na wiek może złożyć swój projekt samodzielnie, z grupą znajomych/sąsiadów, a także jako organizacja pozarządowa.

Formularze zgłoszeniowe mogą być składane osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową lub w formie elektronicznej na stronie www.budzetobywatelski.koszalin.pl.

Pamiętajmy również o głosach poparcia. W przypadku projektu osiedlowego należy zdobyć od jednego do pięciu podpisów mieszkańców danego Osiedla. Natomiast przy inicjatywach ogólnomiejskich wymagana liczba wynosi 30.

Chętne osoby mogą skorzystać z informacji i wsparcia ze strony pracowników Urzędu Miejskiego.

red./od

Posłuchaj

rozmowa Aleksandry Kupczyk z Piotrem Jedlińskim, prezydentem Koszalina