fot. fb/jezykojczysty
Program dotacyjny jest częścią ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty - dodaj do ulubionych”, organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jej celem jest kształtowanie świadomości językowej i popularyzowanie poprawnego posługiwania się językiem polskim.

NCK przekazało, że w 2021 r. do programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych” aplikowało 513 wnioskodawców, to ok. 70 proc. więcej niż rok wcześniej. Wyłoniono 29 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację swoich projektów. Przyznano dofinansowania w wysokości od 10 tys. zł do 53 tys. zł. Średnia kwota dotacji to 34 482,76 zł. Łączna kwota dofinansowania w tegorocznym programu wynosi 1 mln zł.

W ramach programu można realizować następujące zadania: projekty edukacyjno-animacyjne wykorzystujące interakcję - w tym: warsztaty, zabawy, gry, również online; projekty popularyzujące wiedzę o języku - wystawy, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również online; strony internetowe promujące język polski, zawierające treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

NCK podało, że „najpopularniejszą formą realizacji zadań w ramach programu okazały się warsztaty, zabawy i gry edukacyjno-animacyjne, co wskazuje na silną potrzebę interakcji społecznych, którą zapewnia małym i większym społecznościom uczestnictwo w kulturze, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa i związanych z nią ograniczeń”.

W niedzielę, 21 lutego w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego w ramach kampanii NCK zaprasza do internetu na premierę nowej serii vlogów Mateusza Adamczyka pt. „Przejrzysty ojczysty”, poświęconej różnym odmianom języka polskiego – gwarom, ale też językowi urzędowemu, naukowemu i migowemu.

Kampania została zainaugurowana 20 lutego 2012 roku.


PAP/aj