fot. prk24.pl
Już tradycyjnie, w sobotni poranek, goście „Studia Kołobrzeg” rozmawiali o najistotniejszych wydarzeniach mijającego tygodnia w mieście i kraju.

Od 2017 roku w Kołobrzegu funkcjonuje grupa wsparcia One Billion Rising działająca na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Każdego roku 14 lutego, czyli w Walentynki na całym świecie odbywa się finał One Billion Rising w formie specjalnie przygotowanej choreografii. W tym roku odbędzie się to w wersji on-line. O całorocznej działalności pomocowej rozmawialiśmy z koordynatorką OBR w Kołobrzegu - Izabelą Zielińską, wolontariuszką - Agnieszką Warsicką oraz Angeliką, która z tego wsparcia skorzystała.

One Billion Rising

Wolontariusze fundacji „Wolne Miejsce” oraz grupy ratowniczej „Paramedic” zostali tegorocznymi laureatami nagrody Kołobrzeskiego Konika przyznawanej każdego roku osobom i instytucjom, które poprzez swoją pracę społeczną i zawodową działają na rzecz mieszkańców.

Jedną z dwóch statuetek przyznaje kapituła dziennikarska, którą tworzą przedstawiciele redakcji działających na terenie Kołobrzegu. Drugą nagrodę przyznaje Prezydent Kołobrzegu.

Do rozmowy zaprosiliśmy laureatów: Mikołaja Rykowskiego - prezesa Fundacji Wolne Miejsce oraz ratowników „Paramedic”: Remigiusza Jankowskiego i Mateusza Gieca. Naszymi gośćmi były również: prezydent - Anna Mieczkowska i dziennikarka portalu Niezależne Media - Żaneta Czerwińska.

Nagroda Kołobrzeskiego Konika

Wczoraj, po wielu tygodniach przerwy, hotele powitały w swoich progach długo wyczekiwanych gości. Z powodu panujących obostrzeń dopuszczalne obłożenie to 50%. Jest to pierwszy krok w odmrażaniu tej części gospodarki.

W „Studiu Kołobrzeg” rozmawialiśmy z panią Małgosią, która o pracy w hotelu wie chyba wszystko. Podzieliła się z nami doświadczeniami ostatniego roku,  który był dla niej rokiem próby. Pani Małgosia długo pracowała w jednym z największych kołobrzeskich hoteli. Nadejście pandemii spowodowało, że ona sama, podobnie jak inni pracownicy, została bez środków do życia. Na szczęście jej los się odmienił,  kiedy znalazła swoją przystań w państwowym ośrodku na terenie Kołobrzegu.

Bez pracy w pandemii - dramatyczna walka o przetrwanie

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Czesław Hoc w „Studiu Kołobrzeg” mówił o rządowym programie gospodarczym dla gmin nadmorskich. Trwają rozmowy samorządowców z przedstawicielami rządu na temat rekompensat dla gmin nadmorskich za starty poniesione w okresie zimowym z tytułu obostrzeń spowodowanych stanem epidemii.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Czesław Hoc w „Studiu Kołobrzeg”

Małgorzata Maj - pełnomocnik prezydent ds. równego traktowania i Wojciech Czaplewski - nauczyciel filozofii w rozmowie z Jarosławem Banasiem mówili o przyczynach i skutkach relatywizmu historycznego. Pretekstem do rozmowy jest wyrok ws. książki „Dalej jest noc”.
- Wolność badań naukowych w przeciwstawieniu do dóbr osobistych innych osób, musi podlegać kryterium oceny z punktu widzenia rzetelności, a przynajmniej należytej staranności, a sąd w niniejszym postępowaniu nie zajmował się ustalaniem historii - czytamy w uzasadnieniu wyroku. Czy słusznie? Czy relatywizm historyczny to usprawiedliwia?

Relatywizm historyczny, debata, cz.1

W drugiej części rozmowy Małgorzaty Maj - pełnomocnik prezydent ds. równego traktowania i Wojciecha Czaplewskiego - nauczyciela filozofii z Jarosławem Banasiem, mówiliśmy o przyczynach i skutkach relatywizmu historycznego oraz przykładach relatywizowania wydarzeń historycznych, jak: II Wojna Światowa, Rzeź Wołyńska, Zbrodnia Katyńska czy współczesne próby dyskredytowania postaci Świętego Jana Pawła II.

Relatywizm historyczny, debata, cz. 2

Leszek Sosnowski w rozmowie w „Studiu Kołobrzeg” mówił o transformacji mediów. Redaktor i prezes Wydawnictwa Biały Kruk, kojarzonego z nurtem obozu narodowo-patriotycznego, w komentarzu do orlenowskiej inwestycji w rynek prasy.

Leszek Sosnowski o transformacji mediów

Pojawienie się projektu wprowadzenia składki od reklam na NFZ i Fundusz Wsparcia Kultury wywołały gwałtowne protesty w świecie mediów. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Czesława Hoca powodów do niepokoju nie mają lokalne media gdyż sprawa dotyczy wyłącznie gigantów medialnych.

Poseł Czesław Hoc o projekcie „podatku od reklam” w mediach

„Słownik na Fali- zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka. Z dr Sebastianem Żurowskim rozmawiał Jarosław Banaś.

„Słownik na Fali”

jb/aś