Dziś powiemy o wykupie ziemi, a to dlatego, że 30 kwietnia 2021 r. upłynie termin 5-letniego zakazu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. Będzie także o rządowych dopłatach do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Przypomnimy kwestie dotyczące akcji wydanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu. Powiemy również o planach Akademii Pomorskiej w Słupsku, którymi zaskoczeni sa rolnicy z gminy Grzmiąca.

Renata Pacholczyk. Zapraszam.

Posłuchaj

Echo Zachodniopomorskiej Wsi: m.in. o rządowych dopłatach do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich