fot. Jarosław Ryfun
Miasto szuka nowego wykonawcy, a jednocześnie zapewnia, że nie wpłynie to na termin oddania wiaduktów do użytku.

Dwa, przylegające do siebie wiadukty w ciągu al. Monte Cassino wybudowano w 1971 roku. Ze względu na zły stan techniczny w marcu ubiegłego roku je zamknięto, a ekspertyzy wykazały, że muszą zostać rozebrane.

Miasto zleciło firmie zewnętrznej opracowanie dokumentacji przebudowy obiektu, tzw. programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca nie wywiązał się jednak z umowy, co oznacza, że urząd miejski musi poszukać innego projektanta. Wiceprezydent Koszalina Andrzej Kierzek zapewnia, że nie spowoduje to opóźnienia terminu oddania nowych wiaduktów do użytku. Ma to nastąpić do końca 2022 roku.

- Jeśli do końca kwietnia wybrany zostanie wykonawca, pozostanie jeszcze 20 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie wiaduktów. W tej chwili trwają prace geologiczne, które pozwolą na skonstruowanie nowych podpór. Jesteśmy też w trakcie przygotowań do przełączenia sieci wodociągowej i gazowej, która biegnie pod wiaduktem - zaznaczył Andrzej Kierzek.

Inwestycja ma kosztować około 30 milionów złotych. 80 procent z tej kwoty pochodzić będzie z rządowego wsparcia z Funduszu Inwestycji Lokalnych. O ich przyznanie zabiegali wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker i władze miasta.

kk/aj

Posłuchaj

Andrzej Kierzek, wiceprezydent miasta Andrzej Kierzek, wiceprezydent miasta