fot .pixabay.com
Zabronione ma być m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h oraz przewożenie nią innych osób, zwierząt lub przedmiotów, a także holowanie pojazdów. Zmiany mają dotyczyć również parkowania.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, kierujący hulajnogami elektrycznymi będą musieli również ustępować pierwszeństwa pieszym. Zakazane będzie także m.in. prowadzenie urządzenia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Ponadto hulajnogą elektryczną będzie można poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Trzeba będzie jednak jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować mu pierwszeństwa.

Kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów i mógł poruszać się z prędkością do 20 km/h. Gdy nie będzie drogi dla rowerów, kierujący będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Jadący hulajnogą, nawet będąc na jezdni, gdzie dopuszczona jest jazda z prędkością do 30 km/h nie będzie mógł przekroczyć 20 km/h.

Dzieci w wieku od 10 do 18 lat będą musiały mieć kartę rowerową

Do kierowania hulajnogi elektrycznej przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Według proponowanych przepisów poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dzieci do 10 lat będzie zabronione - również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci będą mogły poruszać się jedynie w strefie zamieszkania i to pod opieką osoby dorosłej.

Parkowanie hulajnogi elektrycznej

Będzie można ją pozostawić na chodniku jedynie w wyznaczonym miejscu. W przypadku jego braku, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu kilku warunków. Hulajnoga będzie musiała być ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, musi być również ustawiona równolegle do krawędzi chodnika. Poza tym szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych musi być nie mniejsza niż 1,5 m.

Jeśli zostanie pozostawiona w miejscu zabronionym, będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, zaś o usunięciu pojazdu z drogi decydował będzie policjant lub strażnik miejski.

Za korzystanie podczas jazdy z telefonu groził będzie mandat w wysokości 200 zł, zaś za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku grozić będzie mandat w wysokości 100 zł.

PAP/aj/rz