fot.szpitalslupsk/fb
Na oddziale kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku dzienną rehabilitację kardiologiczną rozpoczną pacjenci z przebytym COVID-19 i chorobami układu krążenia.

Nowo powstały termin - LONG COVID określa zespół licznych objawów u ozdrowieńców dramatycznie obniżający jakość ich życia. Są to najczęściej: kaszel, duszność, zmęczenie, nawracające bóle głowy, kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, bóle mięśni i stawów, depresja, utrata lub zmiana smaku i węchu, dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz problemy z uwagą, pamięcią i skupieniem.

Na te dolegliwości uskarża się wielu pacjentów, którzy przechorowali koronawirusa. Teraz mogą wrócić do formy w słupskiej lecznicy.

Do programu rehabilitacji kardiologicznej mogą przystąpić osoby aktywne zawodowo, przechodzące choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, z wadami serca lub po udarze mózgu. Opiekun pacjenta - prowadzący rejestrację dostępny jest pod numerem 509 575 216 w godzinach pracy szpitala dr Damian Sendrowski, koordynator oddziału kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku

Pomoc dla pacjentów realizowana będzie w ramach programu „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Informacje można znaleźć również na stronie szpitala (LINK).

red./aj