Przyczynkiem do naszej audycji są opublikowane właśnie wyniki badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020”. Przeprowadzone ono zostało na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czy wyniki zaskoczyły pracowników Agencji? Jak największą agencję płatniczą w Unii Europejskiej ocenili sami rolnicy? Tego dziś właśnie się dowiemy. A naszymi gośćmi będą oczywiście rolnicy, ale także prezes ARiMR Halina Szymańska.

Posłuchaj

24.01 Pola widzenia