fot. bip.um.ustka.pl
Przedterminowe wybory burmistrza Ustki (Pomorskie) zarządzone w związku ze śmiercią dotychczasowego włodarza Jacka Graczyka zostały po raz drugi przesunięte. Głosowanie odbędzie się 11 kwietnia - wynika z ogłoszonej w Dzienniku Ustaw nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Pierwotne rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ustki w województwie pomorskim, ogłoszone 17 listopada 2020 r., wyznaczało ich datę na niedzielę 17 stycznia 2021 r. W połowie grudnia znowelizowano rozporządzenie, ustalając termin wyborów na 24 stycznia. Termin po raz drugi został przesunięty. W Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie zmieniające datę wyborów na 11 kwietnia 2021 r. i część kalendarza wyborczego.

W uzasadnieniu przesunięcia daty głosowania wskazano na utrzymującą się niekorzystną sytuację epidemiczną, nadal obowiązujące ograniczenia i zakazy wprowadzone na czas pandemii. Powołano się też na kolejną opinię Głównego Inspektora Sanitarnego o zasadności przesunięcia daty wszystkich planowanych przedterminowych i uzupełniających wyborów oraz referendów lokalnych przynajmniej na początek kwietnia 2021 r.

Według uzasadnienia przesunięty na 11 kwietnia termin przedterminowych wyborów burmistrza Ustki, „zapewni bezpieczne przeprowadzenie głosowania przede wszystkim dla wyborców oraz dla członków obwodowych komisji wyborczych, co w konsekwencji pozwoli na zwiększenie frekwencji wyborczej”.

W związku ze zmianą daty głosowania, modyfikacji uległa także część kalendarza wyborczego. Do 6 kwietnia wyborcy mają czas na złożenie wniosku o dopisanie się do spisu wyborców. Tego dnia mija też termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego dla wyborców, którzy w dniu wyborów, podlegać będą kwarantannie lub izolacji. Kampania wyborcza zakończy się 9 kwietnia o północy. 10 kwietnia przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych przekazany zostanie spis wyborców. Głosowanie odbędzie się 11 kwietnia w godz. 7-21.

Sześć komitetów wyborczych utworzonych w wyznaczonym terminie do 4 grudnia 2020 r. zarejestrowało swoich kandydatów na burmistrza Ustki w wyborach przedterminowych. 7 stycznia br. Miejska Komisja Wyborcza w Ustce wydała obwieszczenie o zarejestrowanych sześciorgu kandydatach. Nazwiska podano w kolejności alfabetycznej.

O urząd burmistrza Ustki ubiegać się będą: 53-letnia Adriana Teresa Cerkowska-Markiewicz, radna miejska z Platformy Obywatelskiej (wykształcenie wyższe, zgłoszona przez KWW "Najlepszy wybór dla Ustki"), a także 51-letni bezpartyjny urzędnik Andrzej Kuczun (wyższe wykształcenie, startuje z własnego KWW).

W wyborach z własnych komitetów wystartują też bezpartyjni 39-letni radny miejski Grzegorz Maciej Malinowski oraz 55-letni przewodniczący Rady Miasta Ustka Jacek Tomasz Maniszewski. Obaj z wyższym wykształceniem, do wyborów szli z listy zmarłego burmistrza Jacka Graczyka.

Burmistrzem chce być także 54-letni bezpartyjny Krzysztof Nałęcz, do niedawna redaktor naczelny trzech dzienników regionalnych. W wyborach weźmie udział również 56-letni urzędnik Piotr Dariusz Wszółkowski. Jak podawały w grudniu lokalne media, za swój start w kontrze do kandydatki z PO został usunięty ze struktur partii.

Przedterminowe wybory burmistrza Ustki zostały zarządzone w związku ze śmiercią burmistrza Jacka Graczyka.

Do czasu wyboru nowego burmistrza, zgodnie z zarządzeniem premiera, gminą kieruje dotychczasowy zastępca burmistrza Ustki Bartosz Gwóźdź-Sproketowski powołany na komisarza.

Jacek Graczyk zmarł nagle 21 października 2020r. Miał 67 lat. W latach 1984-1991 zarządzał ustecką stocznią. To była jego trzecia kadencja jako burmistrza Ustki.

PAP/aj