fot. pixabay.com
W Wieczornych spotkaniach dyskutowaliśmy o nauce zdalnej osób niepełnosprawnych.

Dla placówek podległych Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pandemia to bardzo trudny czas. Uczniowie są wyjątkowo ze sobą związani i każda nieobecność wiąże się z tym, że zapominają wcześniej wyuczonych czynności - mówi Izabela Stec, przewodnicząca zarządu koszalińskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

materiał Anny Winnickiej

Stowarzyszenie Radość z Życia prowadzi kilka placówek dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Gudowie i w Wałczu, m.in. ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, szkołę podstawową i szkołę przysposabiającą do pracy.

Dyrektorka placówek w Gudowie Paulina Sokołowska zapewnia, że wszystkie pracują stacjonarnie oraz zdalnie, jeśli jest taka potrzeba.

materiał Joanny Lejtan

Od 28 lat dzieci wymagające specjalnej opieki mogą uczęszczać do białogardzkiej placówki dostosowanej do ich potrzeb. Pierwszy dzwonek rozbrzmiał w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie w 1992 roku, natomiast Jana Pawła II na patrona wybrali wspólnie nauczyciele i uczniowie w 2000 roku.

Szkoła zapewnia uczniom bogatą ofertę zajęć terapeutycznych, powadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Z obecnym dyrektorem placówki Karolem Pietrzakiem, o edukacji specjalnej w czasie drugiej fali pandemii rozmawiał Arkadiusz Wilman.

materiał Arkadiusza Wilmana