fot. Jarosław Banaś
Dyrektor Prywatnego Gimnazjum i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku został tydzień temu doceniony za wybitne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze w pracy z młodzieżą. Wczoraj w kołobrzeskiej bazylice odebrał pamiątkową statuetkę.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się po mszy świętej poświęconej pamięci kardynała nominata. Laureat podziękował za dostrzeżenie jego pracy, kapitule i współpracownikom: - Jestem zaskoczony, bo nie dla nagród robię to co robię. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję też ludziom, którzy mnie otaczają, wspierają i inspirują. Wspólnie tworzymy to, co dziś zostało wymienione jako powody przyznania tej nagrody. Szkołę tworzą rodzice i nauczyciele, chór - chórzyści, fundację Nasza Przyszłość oraz wydawnictwo - ich pracownicy. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom.

Szymon Cieślar to absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku (wychowanie muzyczne). W 1991 roku rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej, później w Prywatnym Gimnazjum i Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym, gdzie objął stanowisko dyrektora. Praca z rodzicami, wyjątkowy wpływ na proces edukacyjny szkoły sprawiają, że cieszy się ona znakomitą opinią i wynikami. Jego zaangażowanie w proces edukacyjny młodzieży wykracza daleko poza jego obowiązki dyrektora szkoły.

Szymon Cieślar aktywnie działa w Szczecineckim Towarzystwie Muzycznym i jest wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zafascynowany muzyką religijną, jest założycielem i dyrygentem chóru Orantes. Jest też laureatem nagrody im prof. Ireny Maculewicz Żejmo, za propagowanie muzyki sakralnej.

red./jb/ar

Posłuchaj

Szymon Cieślar odebrał nagrodę im. kard. Ignacego Jeża - materiał Jarosława Banasia