fot. prk24.pl
Na Pomorzu rośnie liczba osób pobierających specjalne świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat - poinformował we wtorek rzecznik prasowy pomorskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Krzysztof Cieszyński.

Jak wyjaśnił, pomorskie placówki ZUS każdego miesiąca wypłacają łącznie 161 świadczeń honorowych dla seniorów, którzy przekroczyli 100 lat życia. Dodał, że w gdańskim oddziale jest ich 133, zaś w słupskim - 28: - Z roku na rok przybywa stulatków, którzy otrzymują dodatki honorowe. Jeszcze dwa lata temu ZUS na Pomorzu wypłacał ich 137.

Świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat życia nie jest jednorazową zapomogą. Wypłacane jest z urzędu i co miesiąc, dodatkowo do już pobieranego świadczenia - emerytury lub renty. Nie trzeba o nie zabiegać składając wniosek.

Mogą je również otrzymać ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i nie otrzymują żadnego świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS, KRUS czy innej instytucji.

- To szczególnie ważne dla kobiet, które niekiedy przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi. W takim przypadku niezbędne jest jednak złożenie wniosku, do którego trzeba dołączyć dokument, który potwierdzi datę urodzenia - zaznaczył rzecznik pomorskiego oddziału ZUS.

Dodał, że wysokość tego specjalnego dodatku dla stuletnich seniorów jest różna. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenie społeczne.

- Od 1 marca 2020 r. jest to 4 294 zł każdego miesiąca. Rok wcześniej było to 3 731 zł brutto, dwa lata temu 3 536 zł. Wszystko zależy od kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin - wyjaśnił.

ZUS przypomina, że świadczenie honorowe dla stulatków ma długą historię. Pierwsze wypłacono w latach 70. XX wieku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy. Wówczas dodatkowe pieniądze trafiały do 500 osób. Od 2006 roku wypłata świadczeń jest uregulowana w ustawie, na podstawie której dodatek wypłacają Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Obrony Narodowej.

W całej Polsce ZUS wypłaca około 2 tys. świadczeń honorowych z tytułu ukończenia 100 lat życia. Wśród beneficjentów zdecydowaną większość – 85 proc. - stanowią kobiety. Najwięcej stulatków zamieszkuje województwo mazowieckie, a najmniej opolskie. Prognozy demograficzne ZUS wskazują, że liczba osób w wieku powyżej 100 lat będzie rosła. W 2040 r. ma ich być 20,4 tys., w 2060 r. – 66,8 tys., a w 2080 r. aż 124,2 tys.

Według demografów starzenie się społeczeństwa to trend, który trudno będzie odwrócić. Rośnie liczba osób w tzw. wieku poprodukcyjnym (kobiety 60 lat i więcej, mężczyźni 65 lat i więcej). Maleje zaś w wieku produkcyjnym (18-64 lata) i przedprodukcyjnym (do 17 lat).