Fot. pxhere.com
Jak żyje się osobom niepełnosprawnym w małych miasteczkach czy na wsiach? Co z dostępem do informacji i doradztwa zawodowego?

W rodzinach wiejskich z osobą niepełnosprawną, mocno zauważalny jest „syndrom ochrony przed obcym światem”. Osoby te uzależniają się, mają oparcie wyłącznie w możliwościach rodziny. Opowiedziała o tym kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie - Anna Pawłowska.

Materiał Justyny Kwiatkowskiej

Sianów to jedna z niewielu gmin, które oprócz różnych różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych opracowała własny Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. O wsparciu osób niepełnosprawnych Anna Winnicka rozmawiała z Elżbietą Ałtyn - kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie.

Materiał Anny Winnickiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, wspomaga niepełnosprawnych. Jak wygląda dostęp do do usług medycznych, rehabilitacji i transportu? O tym opowiedziały Kamila Janyga i Patrycja Gniewczyńska.

jk/aw/tt/iw

Materiał Tomasza Trana