fot. Katarzyna Kużel
W Archiwum Państwowym w Koszalinie znajduje się kilkaset fotografii czarno-białych i kolorowych przedstawiających Koszalin oraz miasta i wsie Pomorza Środkowego od połowy lat 70. XX w. do dzisiaj.

To dzięki Krzysztofowi Sokołowowi, koszalińskiemu fotografowi, który zdecydował się przekazać swój zbiór. Katarzyna Kużel rozmawiała z fotografem między innymi o tym, jak wspomina pracę dla lokalnych gazet.

Zdjęcia Krzysztofa Sokołowa dostępne będą w Archiwum Państwowym w Koszalinie za jakiś czas, ale nie raz staną się ilustracją do dokumentów, które są już zgromadzone w placówce.

Posłuchaj

rozmowa z Krzysztofem Sokołowem