fot. wzp.pl
Wyróżnionych w zorganizowanym przez marszałka województwa konkursie poznaliśmy podczas dzisiejszych Regionalnych Obchodów Dnia Seniora w Szczecinie.

Zachodniopomorscy seniorzy świętowali już po raz trzeci swój dzień w trakcie uroczystości organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Spotkanie w Operze na Zamku w Szczecinie było okazją do rozstrzygnięcia konkursu „Aktywni dla Seniorów, edycja 2019”. To konkurs, który ma na celu upowszechnianie działalności seniorów w regionie i popularyzację działań organizacji pozarządowych. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Senior Roku, Samorząd Przyjazny Seniorom oraz Organizacja Pozarządowa Przyjazna Seniorom.

W kategorii Senior Roku główną nagrodę zdobył Juliusz Glaser, który jest promotorem organizacji przyjaznej seniorom. Od 2005 r. jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, w ramach którego działa Uniwersytet Seniora. Od 10 lat nieprzerwanie pełni funkcję prezesa UTW w Bobolicach. Działalność Pana Juliusza przyczyniła się do zdobycia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach tytułu Innowator roku 2009. To nagroda za utworzenie UTW. Od wielu lat organizuje marsze „Brzegiem Jamna i Bałtyku”. Osoby, które znają pana Janusza mówią, że  łączy pokolenia, wspiera pasje i tradycje innych ludzi. Dzięki dokonaniom Pana Juliusza Glasera marzenia seniorów „nie odchodzą na emeryturę”.

W kategorii Organizacja Pozarządowa Przyjazna Seniorom wyróżnienie trafiło do Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który ponad 10 lat prowadzi aktywną działalność na rzecz seniorów. Liczy 300 słuchaczy w wieku powyżej 55+. Organizują cotygodniowe zajęcia edukacyjne, comiesięczne wykłady dla grupy 300 odbiorców oraz  spotkania w ramach sekcji kultury. W 2018 roku wydali książkę napisaną przez Panią Elżbietę Lachowską „10 lat Stowarzyszenia Wałecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 2008-2010”.

wzp.pl/ar