fot. Jacek Żukowski
Zaproszenie Piotra Głowackiego przyjęli: Marek Biernacki - kierownik biura zamiejscowego urzędu marszałkowskiego oraz radni Prawa i Sprawiedliwości: Sebastian Irzykowski i Jerzy Barzowski.

Jak powiedział Jerzy Barzowski, niejednogłośnie udzielono absolutorium marszałkowi województwa: - Nasz klub był temu przeciwny. Wiele działań marszałka oceniamy negatywnie.

Zdaniem marka Biernackiego dyskusja podczas obrad była merytoryczna: - Czasami zarzucano marszałkowi niewykonanie zadań związanych z poprawą dostępności do placówek zdrowia. To jednak nie należy do jego kompetencji.

Sebastian Irzykowski natomiast nie zgodził się z tym, że marszałek nie ma wpływu na służbę zdrowia: - Ma on duże możliwości, jeśli chodzi o infrastrukturę. Ma też wpływ na kwestie kadrowe i organizację pracy podległych placówek.

Goście audycji odnieśli się również do stanu dróg w regionie słupskim. Więcej na ten temat w audycji.

red./jż/rż

Posłuchaj

„Rządzi-My”