fot. Jacek Żukowski
Od października 2019 roku rozpocznie się kształcenie przyszłych prawników w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rekrutacja na nowy kierunek rozpoczęła się 17 czerwca. Tego samego dnia w słupskim ratuszu rektor uczelni profesor Zbigniew Osadowski oraz profesor Dariusz Szpoper informowali przyszłych studentów o zasadach rekrutacji.

Przyjęcie na kierunek prawo odbędzie się podstawie złożonych dokumentów – mówi profesor Szpoper. W przypadku większej ilości kandydatów zostanie utworzony ranking ocen lub wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru: język polski, historia lub WOS. Dzięki specjalnie dostosowanemu praktycznemu programowi nauczania student zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu różnorodnych gałęzi prawa, w tym w szczególności z prawa karnego, cywilnego i administracyjnego.

- Dzięki wielomiesięcznej pracy całego zespołu przygotowaliśmy ambitny i ciekawy program studiów odpowiadający najnowszym trendom na świecie - mówi rektor Zbigniew Osadowski.- Będziemy kształcić na wysokim poziomie. Cieszymy się z kompetentnej kadry profesorskiej i doktorskiej, która wzmocniła zasoby Akademii. Zapewni ona wysoki poziom kształcenia.

Tym samym za 5 lat w Słupsku na pewno będzie łatwiej uzyskać poradę prawną, a przyszli prawnicy znajdą zatrudnienie nie tylko w wymiarze sprawiedliwości, ale również w instytucjach państwowych na poziomie centralnym i terytorialnym, a także w sferze szeroko pojętej gospodarki, czy też w trzecim sektorze, jakim są fundacje i stowarzyszenia.

jż/aj

Posłuchaj

materiał Jacka Żukowskiego