Światowy Zjazd Kombatantów, który we wrześniu odbył się w Warszawie, był okazją do spotkania wielu weteranów walk o wolną i niepodległą Polskę, rozrzuconych po wojnie po całym świecie. Przyjechało ponad trzystu weteranów z 14 krajów na 4 kontynentach.

Wśród nich był Leon Piesowocki - żołnierz i artysta malarz. W podróży do Warszawy towarzyszyła mu Irena Grobelska-Gauthier -  koszalinianka od 30 lat mieszkająca na południu Francji, po sąsiedzku z artystą. Annie Rawskiej udało się namówić Leona Piesowockiego do wspomnień z czasów wojny i opowieści o twórczości artystycznej. Posłuchajmy reportażu pt. „Artysta i żołnierz”.

Posłuchaj

„Artysta i żołnierz” - Anna Rawska