wiz. Starostwo Powiatowe w Słupsku
Według planów nowy amfiteatr powstanie na terenie Domu Pomocy Społecznej, a jego widownia będzie mogła pomieścić 180 osób. Inwestycja wyniesie prawie 400 tys. zł. Pieniądze będą pochodzić m.in. ze środków Unii Europejskiej. Budowa ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

- W projekcie zaplanowano prostokątną scenę i zaplecze na planie łuku. Amfiteatr będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością i starszych. Będzie służył promocji i wspieraniu lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej oraz aktywizacji talentów twórczych - przekazał Paweł Lisowski, starosta słupski.

Dodatkowo, jak zapewnia starosta, amfiteatr będzie wykorzystywany do organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych promujących obszary wiejskie oraz obszar Słowińskiej Grupy Rybackiej i Powiatu Słupskiego. - Odbywać się w nim będą m.in. koncerty muzyki ludowej i rozrywkowej, spektakle teatralne, przeglądy recytatorskie, koncerty i festyny. Będzie to miejsce ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu - podkreślił starosta.

Na budowę amfiteatru Powiat Słupski pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach: poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na realizację projektu „Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”.

Koszt realizacji projektu to niecałe 387 tys. zł. Kwota przyznanej pomocy ze środków PROW na lata 2014 – 2020 to prawie 246 tys. zł. mk/mt