fot. archiwum PRK
Jest szansa na powołanie Uniwersytetu Środkowopomorskiego. Składałby się on z Politechniki Koszalińskiej i Akademii Pomorskiej.

Taką możliwość daje nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym która czeka na podpis prezydenta. Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego – Piotr Miller zapewnił, że uczelnie zachowałyby swoją autonomię, a działałyby w ramach federacji.

- Jest to nowe rozwiązanie przewidziane w ustawie. Uczelnie miałyby osobne senaty, osobnych rektorów. Łączyłaby je wspólna nazwa, ocena naukowa. Dzięki temu byłyby wyżej w rankingu. Posiadałyby więcej uprawnień do nadawania stopni, samodzielnego tworzenia kierunków studiów.

Pomysł federacji już podchwycony został przez władze Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Dzięki federalizacji Uniwersytet Warszawski w rankingu najlepszych uczelni świata może przesunąć się o ponad sto pozycji wyżej. W ten sposób trafiłby do drugiej setki najsilniejszych ośrodków akademickich.

PG/rz/ez