fot. Marcin Prusak
Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał dziś uczelni symboliczny czek.

To pieniądze, które Akademia przeznaczy na zmodernizowanie placówki - mówi profesor Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku.

- Są trzy obszary działania. Pierwszym jest opracowanie nowych kierunków kształcenia. Drugie to działania wynikające ze świadczenia wysokich usług akademickiego biura karier, a także podniesienie kompetencji kadry, pracowników naukowo-dydaktycznych, jak  i pracowników administracji.

Zmiany wdrażane w Akademii Pomorskiej stawiają ją w gronie najszybciej zmieniających się uczelni wyższych w Polsce zaznacza Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 - Na szczęście Akademia Pomorska w Słupsku jest w gronie takich uczelni jak Uniwersytet Warszawski, czy Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, które to już teraz przygotowują się do zmian w obszarze szkolnictwa wyższego. To pozwoli, aby Akademia mogła wyprzedzić inne uczelnie, które zwlekają w tym temacie z działaniami.

Dwa miliony 300 tysięcy złotych uczelnia przeznaczy, m.in. na uruchomienie pierwszego w swojej ofercie kierunku studiów z wykładowym językiem angielskim. Nowe kierunki mają powstać w roku akademickim 2019-2020. W bieżącym roku akademickim uczelnia słupska otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego około czterech milionów złotych.

mp/ds