fot. PRK
Minister nauki i szkolnictwa wyższego spotkał się w piątek z lokalnymi przedsiębiorcami i kadrą Politechniki Koszalińskiej.

Na spotkanie z Jarosławem Gowinem przybyło kilkudziesięciu przedsiębiorców, pracowników naukowych uczelni, a nawet prezesów spółdzielni mieszkaniowych. - Uczelnia pełni bardzo ważną rolę pomostu między nauką i gospodarką - powiedział Jarosław Gowin. - Do tego jest ważnym ośrodkiem kształcenia lokalnych elit.

Przypomnijmy, że niedawno Politechnika Koszalińska otrzymała z Ministerstwa Nauki grant na 12 milionów złotych. Jarosław Gowin zapowiedział, że wkrótce ogłoszony zostanie kolejny konkurs, w którym koszalińska uczelnia będzie mogła ubiegać się o finansowanie.

Redakcja