fot. PAP/Darek Delmanowicz
Jak wynika z porządku obrad Rady Ministrów, we wtorek rząd ma zająć się projektem ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Przewiduje on m.in. możliwość bezpłatnego zawieszenia spłaty kredytów nawet przez osiem miesięcy do końca 2023 roku.

W poniedziałek Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

W projekcie znalazły się przepisy, mające na celu wsparcie kredytobiorców dotkniętych wzrostem stóp procentowych. Dokument zmienia definicję kredytu mieszkaniowego, dodając przesłankę zaspokajania potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Ma to wykluczyć możliwość uzyskania wsparcia w przypadku posiadania innego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub innego roszczenia o przeniesienie na kredytobiorcę prawa własności do określonej kategorii lokali.

Projekt zmienia przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w zakresie czynności związanych z procesem restrukturyzacji kredytu. Przepisy dotyczące wakacji kredytowych dotyczą umów zawartych przed 1 lipca br., jeżeli okres kredytowania przypada po upływie sześciu miesięcy licząc od tej daty, pod warunkiem, że nie są to kredyty walutowe. Proponuje się zawieszenie spłaty zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Maksymalny termin zawieszenia wynosi dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r., oraz jednego miesiąca w każdym kwartale 2023 r. Zgodnie z zapisami ustawy, za okres wakacji kredytowych nie będą naliczane odsetki, co oznacza, że związane z wakacjami przedłużenie okresu spłacania kredytu nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami.

W ramach pomocy dla kredytobiorców z przejściowymi problemami przewiduje się możliwość szerszego skorzystania z rozwiązań Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, m.in. usprawnienia w przekazywaniu wniosków o wsparcie.

Zmiany dotyczą także wyliczania składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, które będą proporcjonalnie do wartości bilansowej brutto posiadanego przez banki portfela kredytów mieszkaniowych. W uzasadnieniu wskazuje się, że obecnie stan Funduszu wynosi ponad 600 mln zł, a wniesienie dodatkowej wpłaty przez kredytodawców spowoduje, że wartość środków na koniec 2022 r. przekroczy 2 mld zł.

Dokument zakłada także wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u. Jeżeli zamiennik WIBOR nie zostanie wyznaczony, zamiennikiem będzie stawka procentowa obliczona w wyniku procesu ustalenia Stawki Referencyjnej Polonia, organizowanego przez NBP.

Ustawa, jak wynika z projektu, ma wejść w życie po dwóch tygodniach od publikacji. Rząd liczy, że z wakacji kredytowych będzie można korzystać już w III kwartale tego roku.

PAP/zn