Żydzi na Pomorzu to ciągle mało znana karta z historii tego regionu. Mieszkali tutaj od wieków ale niewiele zostało po nich śladów. Dzisiaj w Pograniczu poszukamy śladów po żydowskich mieszkańcach Koszalina, Szczecina i Trzebiatowa.

Będzie też spotkanie z zespołem "Znad Mereczanki" z Jaszun na Wileńszczyźnie, Członkami zespołu są Polacy, którzy bardzo dbają o zachowanie polskości a teraz przyjechali do Bobolic.