fot. PRK
Zaproszenie Mateusza Sienkiewicza do „Studia Bałtyk Region” przyjęli: wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik, prezes uzdrowiska Połczyn-Zdrój Romuald Michel oraz burmistrz Sianowa Maciej Berlicki.

Tomasz Wójcik skomentował niepokojący wzrost liczby zakażeń Covid-19, w tym poziom wyszczepialności w województwie zachodniopomorskim.

Wicewojewoda zachodniopomorski wyjaśnił również, na czym polega wsparcie osób z niepełnosprawnościami w ramach Funduszu Solidarnościowego: - Programy te dedykowane są osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Celem programów jest podniesienie jakości życia tych osób. Województwu zachodniopomorskiemu przyznano 19,5 mln zł, z czego 15 mln dotyczy programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej a 4,5 mln - Opieki Wytchnieniowej.

Tomasz Wójcik poinformował również o spotkaniu przedstawicieli samorządu terytorialnego, które odbyło się 21 stycznia w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. Przypomniał także o trwającym naborze do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, który będzie trwał do połowy lutego.

Tomasz Wójcik, wiecwojewoda zachodniopomorski

Romuald Michel, prezes Uzdrowiska Połczyn-Zdrój przypomniał o rehabilitacji pocovidowej, która jest dostępna również w połczyńskim ośrodku: - Procedura pozyskania skierowania na taki turnus jest niezwykle prosta. Wystarczy iść do lekarza rodzinnego lub specjalisty. Warunkiem jest czas 12 miesięcy od zachorowania na Covid-19, potwierdzony wypisem ze szpitala. Mając to skierowanie, wystarczy zadzwonić do dowolnego uzdrowiska i po omówieniu procesu leczenia, skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych.

Prezes ośrodka odniósł się również do obecnych inwestycji, które niebawem będą uruchomione w Uzdrowisku Połczyn-Zdrój.

Romuald Michel, prezes Uzdrowiska Połczyn-Zdrój

Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa odniósł się do planowanego przyłączenia sołectwa Łazy do gminy Sianów: - Najważniejszym elementem, z punktu widzenia gminy Sianów, jest stanowisko rady miejskiej w Mielnie. Jest wiele przedsięwzięć do zrealizowania w Łazach. Moja deklaracja jest taka, że pieniądze z budżetu Łaz, będą nadal do niego trafiać. Jestem wdzięczny także mieszkańcom gminy Sianów za tak liczne złożenie ankiet, za zaufanie.

Burmistrz Sianowa poinformował również w rozmowie o planowanych inwestycjach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa

ms/aj