fot. Katarzyna Chybowska
Umowę w sprawie powołania specjalizacji - energetyka niekonwencjonalna na kierunku energetyka II stopnia władze uczelni podpisały w środę z koszalińską firmą Kospel.

Waldemar Kuczyński, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej wyjaśnił, że zajęcia zostały opracowane w taki sposób, aby osoby kończące tę specjalizację nie tylko zdobywały tytuł magistra, ale również odpowiednie certyfikaty rządowe: - Konieczne były zmiany, które wpisują się w ministerialne uregulowania prawne. Dzięki temu absolwenci tego kierunku studiów uzyskują automatycznie możliwość certyfikacji ministerialnych.

Pierwszymi studentami nowo utworzonej specjalizacji będą obecni pracownicy Kospelu, którzy chcą podnieść kwalifikacje. Artur Pająk, prezes firmy, podkreślił jednak, że liczy też na napływ nowych kadr, które pozwolą na rozwój i konkurowanie na międzynarodowych rynkach: - Chcielibyśmy tę dobrą współpracę kontynuować, zacieśniać. Żeby przetrwać na światowych rynkach i dobrze na nich funkcjonować potrzebujemy dobrych pracowników. Widzimy tu dużą rolę Politechniki Koszalińskiej w kształceniu młodych ludzi, którzy potem mogą dla nas pracować, wykorzystywać wiedzę w celu budowania nowych urządzeń, czy linii produkcyjnych, a patrząc szerzej - całego naszego biznesu.

Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej podkreśliła, że współpraca uczelni z firmą Kospel trwa od lat. Podpisane porozumienie z jednej strony pozwala na wyszkolenie kadry potrzebnej przedsiębiorcy, z drugiej ma zachęcić młodzież do nauki na politechnice: - Kształcenie na takich kierunkach pokazuje określone potrzeby pracodawców w zakresie pozyskania specjalistów. Mocno wierzę, że jest to sygnał dla młodzieży, że warto przyjść na Politechnikę Koszalińską i kształcić się na kierunkach, których absolwentów pracodawcy chcą zatrudniać.

Nowy specjalizacja ruszy na Politechnice Koszalińskiej 1 października.

kch/aj

fot. Katarzyna Chybowska
fot. Katarzyna Chybowska
fot. Katarzyna Chybowska

Posłuchaj

Waldemar Kuczyński, dziekan wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej Artur Pająk, prezes firmy Kospel dr hab. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej