fot. mops.koszalin.pl
Do wszystkich 113 gmin na Pomorzu Zachodnim trafi dofinansowanie na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej. Umowy w sprawie rządowego dofinansowania podpisał wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

- Środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej, m.in zasiłki stałe i zasiłki okresowe, dożywianie, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wyjaśnił wicewojewoda Marek Subocz.

Do koszalińskiej placówki trafi 1 mln 240 tys. zł  - pełen wykaz dotacji znaleźć można na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rządowa dotacja pokrywa 80 procent kosztów utrzymania OPS.

red./od