fot. Jacek Żukowski
Rozpoczęły się prace zabezpieczające i jednocześnie przygotowujące do budowy transportowego węzła komunikacyjnego w centrum Słupska. W jego ramach ma powstać nowoczesny, funkcjonalny dworzec autobusowy wraz z miejscami parkingowymi. Ma on też być połączony bezpośrednio  z dworcem kolejowym specjalnym tunelem pod torami.

Dworzec autobusowy ma stanąć w miejscu dawnego magazynu PKP, przy ul. Towarowej. Inwestor w pierwszej kolejności postanowił zabezpieczyć zabytkowy budynek przed niszczeniem i pozyskać z niego materiał, który będzie wykorzystany do planowanej odbudowy i rekonstrukcji historycznego obiektu.

Projekt obejmuje m.in. budowę wielofunkcyjnego dworca autobusowego po zachodniej stronie torów kolejowych wraz z zapleczem socjalnym oraz miejscem obsługi podróżnych, parkingiem i placem manewrowo-postojowym dla autobusów.

Po relokowaniu przez PKP torów odstawczych, w kolejnym etapie inwestycji możliwe będzie przedłużenie początkowego odcinka tzw. ulicy Nowej Towarowej i połączenie jej z rondem im. Ks. bpa Ignacego Jeża. Budowie węzła komunikacyjnego towarzyszyć będzie modernizacja i rozbudowa istniejącego już systemu informacji pasażerskiej. Zamontowane zostaną 32 nowe tablice, w tym 16 w nowych lokalizacjach.

Budowa węzła ma w zdecydowany sposób poprawi warunki komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy Zatorzem i centrum miasta. Inwestycja realizowana jest za kwotę 28.900.000,00 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na początek pierwszego kwartału 2023 r. Realizacja projektu „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” odbywa się przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

jż/kc

wizualizacja
fot. Jacek Żukowski
fot. Jacek Żukowski
fot. Jacek Żukowski
fot. Jacek Żukowski