fot. Krzysztof Plewa
Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku wynika, że w Słupsku jest ok. 200 osób bez dachu nad głową. Szczególnie zimą potrzebują wsparcia.

Tego starają się udzielać słupskie placówki pomocowe.

- Zapowiedź mrozów zawsze wzmaga nasze działania ukierunkowane na pomoc osobom bezdomnym. Największym problemem jest oczywiście brak schronienia. Słupsk jest jednak przygotowany do zapewnienia go wszystkim bezdomnym. Mamy ogrzewalnię, noclegownię, schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi i mieszkanie chronione. Nasz ośrodek wydaje też ciepłe posiłki oraz suchy prowiant, a także udziela pomocy finansowej - mówi Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

- Osoby bezdomne mogą korzystać z naszych - ogrzewalni i świetlicy. Każdego dnia pojawia się w nich ok. 6-7 osób - dodaje Iwona Butrym, p.o. dyrektora Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nie wszyscy chcą jednak korzystać z pomocy. Część osób bezdomnych mieszka na działkach, w pustostanach, a nawet klatkach schodowych.

Informacje zbierał Sebastian Ferens.

sf/ar

Posłuchaj

Gdzie w Slupsku osoby bezdomne mogą znaleźć schronienie? - materiał Sebastiana Ferensa