fot. wikipedia/pixabay.pl
LOP została powołana 9 stycznia 1928. To najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce. Krajowe fauna i flora są na tyle bogate, że miłośnicy przyrody i organizacje je chroniące mają pełne ręce roboty.

LOP popularyzuje wiedzę o przyrodzie i ochronie przyrody, zachęca do podejmowania prac na rzecz środowiska przyrodniczego, czuwa nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniuje w przypadkach jego naruszenia. Do Ligii Ochrony Przyrody może zapisać się każdy, komu zależy na ochronie polskich flory i fauny.

Niezależnie jednak od działalności Ligii warto byśmy poznali przyrodnicze atrakcje Pomorza i o nie dbali. Poniżej wybór tylko ułamka z nich.

Żurawiny, lilie i... rosiczki
W Zachodniopomorskiem działają: dwa parki narodowe - Woliński i Drawieński, siedem parków krajobrazowych (m.in. Drawski), 114 rezerwatów przyrody (m.in. florystyczne, leśne, torfowiskowe, krajobrazowe, ptaków). Łączna powierzchnia obszarów tworzących krajowy system obszarów chronionych to około 20 proc. powierzchni województwa.

Na ponad 11,5 tys. hektarów Drawieńskiego Parku Narodowego żyje: 50 gatunków ssaków (m.in.: jelenie szlachetne, sarny europejskie, bobry, wydry europejskie, jenoty azjatyckie, szopy pracze, wilki szare i nietoperze), 30 gatunków ryb i ok. 130 gatunków ptaków lęgowych. Wśród ok. 900 roślin są m.in.: żurawina drobnolistkowa, kłoć wiechowata, lilia złotogłów, jarząb brekinia, storczyki i rosiczki.

W Drawskim Parku Krajobrazowym występuje ponad 40 gatunków roślin chronionych prawnie, zaś awifauna to 148 gatunków ptaków lęgowych (m.in. orły, czaple, żurawie, bocian czarny, kormoran). Wśród ryb są m.in. sandacz, okoń, węgorz i sielawa. W parku znajduje się siedem rezerwatów przyrody i około 300 pomników przyrody.

Nie tylko mikołajek nadmorski
W województwie pomorskim znajdują się dwa parki narodowe: Słowiński oraz w Borach Tucholskich. Jest również dziesięć parków krajobrazowych - m.in. Kaszubski Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Dolina Słupi.

Słowiński Park Narodowy odwiedzili nasi dziennikarze w ramach projektu „Radio Koszalin na wakacjach”. Ich zdaniem, to najpiękniejszy fragment wybrzeża Bałtyku. Park słynie nie tylko z ruchomych wydm, ale też z wyjątkowych skarbów flory i fauny. W parku rośnie ok. 2 tys. gatunków roślin, m.in.: widłaczek torfowy, mikołajek nadmorski, zimoziół północny, rosiczka okrągłolistna, storczykowate, długosz królewski, poryblin jeziorny, malina moroszka. Ta ostatnia to relikt polodowcow.

Radio Koszalin na wakacjach: Słowiński Park Narodowy

Najważniejszymi zwierzętami parku są ptaki. Sklasyfikowano ich tu około 260 gatunków, w tym sieweczki obrożne - średniej wielkości ptaki wędrowne. W latach 1968-1978 było 30-40 par tego gatunku, a w latach 2012-2018 wynosiła zaledwie 9-14 par.
Pracownicy parku założyli więc specjalne kosze lęgowe. - Na stanowiska lęgowe przyleciała duża liczba par, a puste w wyniku lockdownu plaże dawały nadzieję na sukces pierwszych, wczesnych lęgów. Na Mierzei Łebskiej obserwowano nawet niewielką kolonię lęgową trzech par, ale majowy sztorm spowodował straty wszystkich lęgów. Zostały one zalane albo dorosłe osobniki nie były w stanie wysiadywać jaj czy ogrzewać piskląt.

Gdy pogoda się poprawiła, ptaki zakładały kolejne lęgi, które zostały ochronione koszami. - Po wykluciu piskląt niestety niewiele możemy zrobić dla „naszych” sieweczek. Małe narażone są drapieżnictwo lisów i kruków. Mimo to, zaobserwowaliśmy wzrost liczby par sieweczek i ich „plażowa” populacja wzrosła do 22 - mówią pracownicy parku. Więcej TUTAJ>>

fot. Słowiński Park Narodowy
fot. Słowiński Park Narodowy
fot. Słowiński Park Narodowy
fot. Słowiński Park Narodowy
fot. Słowiński Park Narodowy

Co ciekawe, to właśnie ptaki są najlepiej zbadaną fauną Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Dotychczas odnotowano tam 135 gatunków, w tym 77 gniazdujących. Jednym z najbardziej chronionych są tracze - szlachar i nurogęś - oraz sowa włochatka. Na torfowiskach i jeziorach żyją natomiast cyraneczka, żuraw i samotnik, a nad małymi strumieniami - pliszka górska czy zimorodek. W parku znajduje się również 10 gatunków płazów i 5 gatunków. Coraz rzadziej można się natknąć na żmiję zygzakowatą. Do najcenniejszej roślinności zalicza się zbiorowiska buczyny storczykowej i źródliskowe łęgi: podgórski jesionowy oraz jesionowo-olszowy. W parku rośnie także wyka kaszubska.

Z kolei w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi rozpoznano 476 gatunków roślin, w tym 24 podlegające całkowitej ochronie i 9 ochronie częściowej. Co ciekawe, lasy pokrywają aż 72 proc. powierzchni parku. Rosną tu m.in. bory sosnowe. Szacuje się, że najstarsze drzewa mogą mieć nawet 160 lat, znajdują się chociażby w okolicach Jutrzenki.

wikipedia/rz/ar