fot. ms.gov.pl
Prokuratura Okręgowa w Słupsku już po raz trzeci skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko instruktorowi tańca Pawłowi K., któremu zarzucono popełnienie m.in. przestępstw seksualnych wobec czterech małoletnich dziewcząt. Dwa poprzednie sąd zwrócił prokuraturze do uzupełnienia.
W skrócie
  • Pawłowi K. zarzucono popełnienie m.in. przestępstw seksualnych wobec czterech małoletnich dziewcząt.
  • Pawłowi grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk poinformował w czwartek, że po zrealizowaniu dodatkowych czynności wskazanych przez sąd okręgowy, prokuratura ponownie skierowała akt oskarżenia przeciwko instruktorowi tańca Pawłowi K. Zarzucono mu popełnienie łącznie dziewięciu przestępstw, w tym pięć o charakterze seksualnym, popełnionych na szkodę czterech małoletnich dziewczynek.

- Przeprowadzone dodatkowe czynności śledztwa nie doprowadziły do nowych ustaleń wcześniej nieznanych prokuratorowi - zaznaczył prok. Wnuk.

Jak podał prok. Wnuk, akt oskarżenia (pierwszy trafił do sądu w kwietniu 2019 r. - dop.) był wcześniej dwukrotnie zwracany przez sąd celem uzupełnienia śledztwa: - W szczególności sąd, zwracając sprawę prokuraturze, nakazywał śledczym uzyskanie opinii biegłego celem poprawienia jakości zapisu audio z przesłuchania jednego z małoletnich świadków, który notabene przesłuchiwany był przez sąd i to sąd zapewniał środki techniczne do nagrywania tego świadka.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż oskarżony Paweł K., będąc instruktorem tańca w miejskiej instytucji kultury, między 2013 r. a 2017 r. doprowadził do obcowania płciowego trzy dziewczynki w wieku poniżej 15 lat, w tym jedną przy użyciu przemocy oraz doprowadził do poddania się innym czynnościom seksualnym, przy użyciu przemocy, jedną nastolatkę w wieku poniżej lat 18.

Pawłowi K. za popełnienie zarzucanych mu przestępstw o charakterze seksualnym grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata.

Prokuratura zarzuciła mu także to, iż od 2015 r. do 2018 r. dopuścił się przestępstwa rozpijania co najmniej trzech małoletnich dziewcząt. Mężczyzna miał również w latach 2017-2018 pobierać od rodziców trzech pokrzywdzonych zawyżoną opłatę za lekcje tańca. Oszukał ich na łączną kwotę 1410 zł.

Wszystkie pokrzywdzone dziewczynki były uczestniczkami kursu nauki tańca prowadzonego przez Pawła K. w Słupskim Ośrodku Kultury.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Miał wyjaśniać, że został pomówiony przez pokrzywdzone osoby, że z żadną z pokrzywdzonych nie łączyły go relacje o charakterze seksualnym. Zaprzeczył także, by częstował je alkoholem lub że go dostarczał. Paweł K. miał mówić śledczym, że pieniędzy, których wyłudzenie mu się zarzuca, nie przeznaczał na własne potrzeby, ale na koszty związane z wyjazdami zespołu na turnieje.

Sąd dwukrotnie odrzucał wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Pawła K. Ma policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju, zbliżania się oraz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz nakaz powstrzymywania się od prowadzenia zajęć z udziałem małoletnich. Musiał wpłacić 10 tys. zł poręczenia majątkowego.

Paweł K. w przeszłości nie był karany.

PAP/rz