fot. pixabay.com
9 grudnia zaczną obowiązywać nowe, obniżone stawki abonamentowe w koszalińskiej strefie płatnego parkowania. Roczny abonament dla mieszkańca, uprawniający go do parkowania przy ulicy, przy której mieszka na stałe lub czasowo oraz jednej w sąsiedztwie, wyniesie 80 zł. Półroczna opłata to 40 zł.

O publikacji przez wojewodę w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie z 22 października zmieniającej tę z grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania (SPP) oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie poinformował w piątek prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

- Od 9 grudnia będzie można nabyć abonamenty półroczne lub roczne. Będą kosztowały 40 lub 80 zł -
powiedział prezydent.

Abonament dla mieszkańca Koszalina będzie przysługiwał osobom fizycznym rozliczającym podatek dochodowy w mieście Koszalinie i w nim zamieszkującym.

Opłata roczna wyniesie 80 zł, a półroczna 50 proc. tej stawki. Posiadacz abonamentu uprawniony będzie do parkowania jednego wskazanego samochodu przy ulicy, przy której mieszka na stałe lub czasowo oraz jednej w bezpośrednim sąsiedztwie.

Obecnie abonament miesięczny, uprawniający do całodziennego parkowania, wynosi 130 zł. Za abonamenty obejmujące godziny 15-18 oraz 16-18 trzeba płacić odpowiednio 75 zł i 45 zł. Te ostatnie w ogóle zostają zniesione.

Stawki godzinowe w SPP pozostają bez zmian. Podobnie jak wysokość opłaty dodatkowej.

Radni zmieniając w październiku uchwałę, którą przyjęli zaledwie niespełna rok wcześniej, bo 19 grudnia 2019 r., mówili, że do ponownego zajęcia się opłatami w strefie płatnego parkowania skłoniły ich rozmowy z mieszkańcami. Wiceprzewodniczący rady miejskiej Jakub Kowalik uzasadniał wówczas na sesji potrzebę zmiany, tym że „o ile opłaty godzinowe nie budzą wątpliwości, to biorąc pod uwagę te abonamentowe, Koszalin wypada słabo”. Podał tu przykłady Słupska, gdzie opłata półroczna w SPP, jak podał wynosi 30 zł, a roczna 60 zł. W Szczecinie stawki kształtują się na poziomie 48 zł i 96 zł, Elbląg w ogóle ich nie pobiera, a we Włocławku wynoszą one odpowiednio 57,60 zł i 115,20 zł.

W Koszalinie od 1 września operatorem SPP jest konsorcjum poznańskich spółek Projekt Parking i Mobile Traffic DATA. Zgodnie z zamówieniem ma nim pozostać do 31 sierpnia 2024 r.

PAP/rz