fot. KMP Koszalin
Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, w ramach obchodzonego 16 listopada Międzynarodowego Dnia Tolerancji, wirtualnie „spotkali” się z uczniami klasy III Szkoły Podstawowej nr 7.

Ich niecodzienna wizyta dotyczyła bardzo ważnej kwestii, a mianowicie tolerancji, której brak często może doprowadzić do różnych form przemocy. Takich zachowań uczniowie mogą doświadczyć w domu lub wśród rówieśników.

Policjanci podawali przykłady braku tolerancji i starali się zwiększyć świadomość młodych ludzi w zakresie akceptacji odmienności. Mundurowi omówili także prace, które dzieci z klasy III C przygotowały jeszcze przed wprowadzeniem nauki zdalnej.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez UNESCO w 1995 roku. Ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

red./ar

fot. KMP Koszalin